Scroll Top

Privatlivspolitik

Privatlivs- og cookiepolitik

I denne persondatapolitik kan du læse mere om, hvordan Service2Bike ApS, som ejer og driver S2B Platformen behandler dine persondata.
Persondata dækker enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Persondata omfatter oplysninger som fx kunders kontaktoplysninger, søgeadfærd og købshistorik.
S2B ApS er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som modtages gennem S2B’s platform.
Såfremt der er spørgsmål vedrørende vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores dataansvarlige. Du kan kontakte vores dataansvarlige på følgende måde:

Navn: Service2Bike ApS
Adresse: Ugiltvej 740
9800 Hjørring
CVR nr: 43382640
Mail: info@service2bike.dk

I dette afsnit beskrives kategorierne af persondata, som virksomheden behandler, og hvor disse data stammer fra og formålet med behandling af personoplysningerne.

 

Hvilke persondata behandler S2B

De data, du opgiver, er det Servicepartnerne som minimum skal bruge for at kunne vurdere, hvorvidt de kan tilbyde dig Service. De bliver ikke anvendt til andet end at give netop dig sådanne tilbud og det nødvendige administrative arbejde knyttet til dette. Formålet med behandling af personoplysningerne er derved at kunne levere den ønskede ydelse og derved modtage et tilbud af uafhængige tredjeparter.
Du giver samtykke til, at de relevante Servicepartnere må kontakte dig via e-mail, telefon, SMS og sociale medier med tilbud og gode råd vedrørende Cykler og lignende.
Behandlingsgrundlaget
Retsgrundlaget for Service2Bike ApS behandling af dine personoplysninger følger af databeskyttelsesforordningen art 6, stk.1.

Behandlingen af personoplysninger er nødvendig for at kunne sikre op til tre tilbud. Der foreligger dermed legitime interesser, idet behandlingen af personoplysningerne er nødvendige for at kunne fremme tilbuddet til den besøgende, jf. databeskyttelsesforordningen art. 6, stk.1, litra f.
Kategorier af personoplysninger
Service2Bike ApS behandler navn, kontaktoplysninger såsom adresse, e-mailadresse og telefonnummer.

 

Videregivelse af personoplysninger

For at kunne yde vores service videregiver eller overlader Service2Bike ApS dine personoplysninger til uafhængige tredjeparter inden for EU, som skal give dig et tilbud. Du vil blive oplyst om hvilke aktører dine oplysninger videregives til.
De tilbud, du modtager via S2B, vil primært begrænse sig til Cykler, transportmidler.
Foruden ovenstående videregiver Service2Bike ApS ikke dine personoplysninger til tredjeparter.
Det fremhæves, at Servicepartnerne er uafhængige tredjeparter og at disse udtrykkeligt har samtykket i, ikke at ville benytte personoplysningerne til andet end ovennævnte formål. Det kræver dermed udtrykkelig og særskilt hjemmel for afsendelse af eksempelvis nyhedsbrev eller lignende af de uafhængige tredjeparter. Indhentelse af anden samtykke er uvedkommende for Service2Bike ApS.
Du kan selvfølgelig altid framelde dig igen. Det kan du gøre ved at sende en e-mail til info@service2bike.dk.

 

Opbevaring af dine personoplysninger

Service2Bike ApS opbevarer dine personoplysninger så længe det er relevant dog maksimum 5 år.
Personoplysningerne opbevares, så længe de har relevans i forhold til benyttelse af S2B’s tjeneste, herunder dokumentation overfor uafhængige tredjeparter. I en periode op til 6 måneder herefter vil personoplysningerne typisk blive slettet.

 

Cookies

Ved accept af cookies på vores Platform behandler Service2Bike ApS din IP-adresse.
S2B benytter forskellige cookies til at optimere besøget på Platformen. Formålet er at optimere dit besøg på vores hjemmeside, og samtidig sikre at hjemmesiden fungerer optimalt og generere statistik over brugen af vores hjemmeside, herunder husker dine præferencer, som eksempelvis dit valg af sprog etc.
Ved besøg på S2B’s platform er det muligt for Service2Bike ApS at genkende din enhed/IP adresse og hermed indsamle informationer om, hvilke sider du besøger, hvilke funktioner du benytter, herunder hvornår og hvor længe du har foretaget dig dette. Cookies benyttes dog kun til de specifikke formål, som er anført her: Brugeroplevelse på hjemmesiden.
Retsgrundlaget for Service2Bike ApS behandling af IP-adressen er Service2Bike ApS legitime interesse i at sikre en optimal service og modtage brugbar og retvisende statistik over færden på S2B’s platform og optimere markedsføringstiltag gennem adwords og sociale medier, jf databeskyttelsesforordningens art. 6, stk.1, litra f.

 

Samtykke til indsamling af cookies

S2B er indstillet således, at cookies først placeres på din enheds harddisk, efter valg af hvilke cookies Service2Bike ApS må benytte. Der foreligger dermed et frivilligt og udtrykkeligt samtykke af de cookies du har accepteret. Det fremhæves dog, at S2B muligvis ikke fungerer optimalt, såfremt der ikke tages stilling til cookiepolitikken. Det betyder samtidig, at der kan være services eller funktioner, som ikke kan benyttes, fordi det teknisk kræver cookies til at huske de valg, du har foretaget.

Trække samtykke tilbage

Det er til enhver tid muligt at trække samtykket tilbage fra cookiedeklarationen på S2B via dette link. Ved tilbagekaldelse af samtykke vil de pågældende cookies automatisk blive blokeret i din browser. Det fremhæves, at tilbagetrækning af samtykke ikke påvirker lovligheden af den placering af cookies på dit it-udstyr, som er baseret på samtykke inden tilbagetrækningen.

Hvordan beskyttes dine data?
Service2Bike ApS er forpligtet til at sørge for beskyttelse af dine data. Service2Bike ApS træffer sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med loven.
Heri ligger også, at dine data korrigeres, hvis Service2Bike ApS opdager fejl i dine data, og at dine data slettes, når Service2Bike ApS ikke længere har pligt til at opbevare de data og i øvrigt når de ikke længere er relevante, typisk fem år.

Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til min behandling af oplysninger om dig.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os på: info@service2bike.dk.

 

Ret til indsigt, rettelse og sletning

Det følger af persondataloven, at du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som Service2Bike ApS behandler om dig.
Endvidere har du ret til at få korrigeret urigtige oplysninger om dig selv.
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for min almindelige generelle sletning indtræffer.

 

Ret til begrænsning af behandling

I særlige tilfælde har du ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger. I sådanne tilfælde må Service2Bike ApS fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod min ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

 

Ret til at transmittere oplysninger

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

Klage til Datatilsynet

Hvis du har spørgsmål til Service2Bike ApS behandling af dine data eller hjemmesidens brug af cookies eller ønsker flere oplysninger, kan du henvende dig til os på per telefon, e-mail eller post. Kontaktoplysningerne fremgår ovenfor.
Ønsker du efter henvendelse til S2B at klage over S2Bs behandling af dine persondata, har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.B

Privatpolitik
Når du besøger vores hjemmeside, kan den gemme oplysninger gennem din browser fra specifikke tjenester, normalt i form af cookies. Her kan du ændre dine privatlivspræferencer. Bemærk venligst, at blokering af nogle typer cookies kan påvirke din oplevelse på vores hjemmeside og de tjenester, vi tilbyder.