Scroll Top

Brugerbetingelser

1. Brugerbetingelser

1.1 Disse vilkår gælder for forbrugerens (”Forbrugeren”) benyttelse af Service2Bike ApS (”S2B”) og S2B’s online platform www.service2bike.dk (”Platformen”), som formidler kontakt mellem Forbrugeren og S2B’s Servicepartnere (”Servicepartner”) i forbindelse med service af cykler og lignende transportmidler (”Cykel”).
1.2 For benyttelse af tjenesten skal du som Forbruger bekræfte, at du er myndig og er fyldt 18 år. Såfremt du ikke opfylder de i 1.2. fastsatte vilkår eller ikke kan acceptere vilkårene, tillades du ikke at benytte Platformen.
1.3 S2B forbeholder sig retten til at ændre vilkår løbende og ved behov.
1.4 Nærværende brugerbetingelser gælder for alt brug af Platformen.

2. Generelle oplysninger

2.1 Service2Bike ApS, CVR nr. 43382640, har hjemsted og postadresse på Ugiltvej 740, 9800 Hjørring. S2B kan endvidere kontaktes på info@service2bike.dk.

3. Anvendelse af S2B’s tjenester

3.1 S2B faciliterer en online formidlingsplatform, som gør det muligt for Forbrugeren at gennemse og bestille service (”Service”) af sin cykel, barnevogn eller lignende transportmidler hos S2B’s Servicepartnere rundt i Danmark.
3.2 Service dækker over en lang række ydelser, herunder alt fra almindelig service af Cykler til konkrete reparation, eftersynsopgaver eller salg af produkter og tjenesteydelser til Cyklen.
3.3 Der tages udtrykkeligt forbehold for, at Servicepartnere ikke tilbyder samme ydelser og ej heller til samme priser, eftersom Servicepartnerne er selvstændige tredjeparter.
3.4 Det er herefter Servicepartneren som endeligt bekræfter og aftaler Service med Forbrugeren, samt aftaler nærmere i forhold til levering/afhentning med Forbrugeren.
3.5 Som Forbruger indestår du for rigtigheden af oplysningerne, som indtastes på Platformen.
3.6 Det er Forbrugerens ansvar at sikre en forsvarlig nøgleoverdragelse i samarbejde med Servicepartneren.
3.7 Når Servicepartneren har fået cyklen i sin varetægt og gennemgået Cyklen i henhold til den forespurgte Service, fremsendes et endeligt tilbud til Forbrugeren, som er inklusive moms på Platformen. Forbrugeren kan herefter enten godkende tilbuddet eller afslå det. Såfremt der skulle være øvrige forhold eller spørgsmål skal Forbrugeren rette henvendelse til Servicepartneren via Platformen.
3.8 Såfremt Servicepartneren opdager andre forhold under Servicen vil dette kunne tilbydes til Forbrugeren via Platformen. Forbrugeren kan herefter i Platformen acceptere eller afslå en sådan anbefalet ydelse.
3.9 I det tilfælde, at Forbrugeren afslår tilbuddet, benytter sig af sin fortrydelsesret eller ikke svarer på tilbuddet, vil eventuelle udgifter i forbindelse med afhentning af Cyklen ikke blive refunderet. Det er herefter Forbrugeren og Servicepartneren, som via Platformen aftaler nærmere ift. afhentning/tilbagelevering af Cyklen. Der vil blive pålagt et gebyr på maks. DKK 250 for tilbagelevering, som automatisk vil blive trukket fra den valgte betalingsløsning.
3.10 I det tilfælde, at Forbrugeren ikke svarer eller på anden måde ikke overholder aftale om afhentning af Cyklen, vil Servicepartneren være berettiget til, efter 4 uger, enten at tilbagelevere varen til samme sted som afhentet, mod betaling af gebyr, eller at indlevere Cyklen til hittegodskontoret efter 7 uger.
3.11 S2B kan slette Forbrugerens brugerprofil, såfremt den har været inaktiv i 24 måneder, hvilket Forbrugeren vil blive varslet om 4 uger før eventuel sletning.

4. S2B’s rolle

4.1 S2B formidler tilbud mellem Forbrugere og Servicepartnere vedrørende Service af Cykler.
4.2 Servicepartnerne er uafhængige af S2B.
4.3 Servicepartneren er selvstændig erhvervsdrivende og egenhændigt ansvarlig for tilbud, levering af Service, øvrige tjenesteydelser, herunder ethvert ansvar, som måtte opstå som følge af Servicen. S2B er således ikke ansvarlig for hverken udformningen af Servicepartnerens tilbud, afhentningen, håndteringen, udførelsen af Servicen, forsinkelse, brud på aftale eller fejl i forbindelse med tilbageleveringen.
4.4 I tilfælde af fejlkommunikation mellem Forbruger og Servicepartneren er det ikke S2B rolle at afgøre placering af ansvaret hos nogen af parterne.
4.5 I tilfælde af reklamation bør Forbrugeren rette direkte henvendelse til Servicepartneren via Platformen. Det gøres udtrykkeligt opmærksom på, at reklamation kun overfor S2B over mangler, forsinkelse, eller lignende ved Service ydelsen anses ikke for reklameret overfor Servicepartneren. S2B vil dog loyalt forsøge at oplyse Servicepartneren om eventuelle reklamation.

5. Kommunikation

5.1 Booking, koordinering og betaling af Servicen skal udelukkende ske via Platformen.
5.2 Endvidere har S2B ret til at kommunikere direkte til alle forbrugere af Platformen på de oplyste kontaktinformationer, herunder ved app-notifikationer, herunder via tilknyttede sociale medier mv.
5.3 Support er via Support eller e-mail på www.service2bike.dk eller info@service2bike.dk
mandag-fredag: kl. 7.30-17.00
weekender/helligdage kl. 09.00-15.00.

6. Priser og betaling

6.1 Alle priser på Platformen er angivet i danske kroner og er inklusiv 25 % moms.
6.2 Det bemærkes, at priser anført på Platformen af Servicepartnerne alene er vejledende, da det afhænger af Forbrugerens korrekt indtastede oplysninger om Cyklen, herunder en konkret vurdering af cyklens tilstand.
6.3 S2B modtager udelukkende købesummen for Servicen på Servicepartnerens vegne.
6.4 Hos S2B tilbydes forskellige muligheder for betaling, så Forbrugeren kan vælge, hvilken løsning der passer bedst.
6.5 S2B accepterer kortbetaling via fx Visa, Visa/Dankort, Visa Electron og Mastercard, samt betaling via MobilePay.
6.6 Ved en Serviceanmodning reserveres det angivne beløb (”Købesummen”) for Servicen på Kundens betalingskort o. lign. Købesummen hæves først på Forbrugerens konto, når Servicepartneren har færdiggjort og/eller udleveret Cyklen til Forbrugeren.
6.7 Forbrugere kan til hver en tid slette, forny eller ændre tilknyttede kort eller betalingsløsning under sin profil på Platformen.
6.8 Alle Service og tjenesteydelser, herunder varer der købes ved Servicepartneren skal håndteres gennem Platformen. Enhver omgåelse vil medføre øjeblikkelig eksklusion fra Platformen.

7. Ændringer

7.1 Forbrugeren kan ændre allerede booket aftaler ved at kontakte S2B via e-mail info@service2bike.dk eller kontakte Servicepartneren via Platformen.
7.2 Du har mulighed for gebyrfrit at aflyse eller ændre din booking frem til 24 timer før den bookede aftale/afhentning.
7.3 Ved forgæves afhentningsforsøg pålægges Forbrugeren DKK 250 i gebyr.

8. Fortrydelsesret

8.1 I nogle tilfælde kan Forbrugeren benytte fortrydelsesretten, som er beskrevet i Forbrugeraftaleloven.
8.2 Fortrydelsesretten gælder ikke for varer eller tjenesteydelser, som allerede er leveret eller udført.
8.3 Medmindre andet skriftligt aftales, accepterer Forbrugeren, at ved påbegyndelse af Service eller andre tjenesteydelser før udløbet af den lovfæstede fortrydelsesret, bortfalder fortrydelsesretten.
8.4 Såfremt der foreligger en accept af tilbudt Service og Servicepartneren er påbegyndt og/eller færdiggjort Servicen, accepterer Forbrugeren, at Servicepartneren vil være berettiget til betaling, samt at S2B er berettiget til at kræve betaling for den del af tjenesteydelsen, som allerede er leveret.
8.5 Såfremt du gør brug af fortrydelsesretten, vil S2B refundere eventuelle beløb, som du måtte have betalt for tjenesteydelsen, fratrukket et beløb, der står i rimeligt forhold til den del af tjenesteydelsen, som allerede er leveret, senest 14 dage efter modtagelse af din skriftlige fortrydelsesanmodning.

9. Skader og forsikring

9.1 Alle Servicepartnere på Platformen er dækket af forsikring i tilfælde af skader/uheld m.v. Bemærk at alle skader, herunder skader på ramme/stel som f.eks. stenslag eller ridser skal angives når du foretager en bestilling og kunne dokumenteres med billede dokumentation.
9.2 Servicepartneren tager billeder af Cyklen ved afhentning og ved levering.

10. Opsigelse/afmelding

10.1 Du kan få slettet alle informationer ved at rette henvendelse til S2B på info@service2bike.dk eller via Platformen. Du modtager herefter en bekræftelse af din opsigelse på e-mail.
10.2 S2B kan samtidig udelukke og slette brugere fra Platformen i tilfælde af misbrug, manglende realitet i bestillingen eller andre forhold, som efter S2B’s vurdering giver anledning til udelukkelse af Forbrugeren.

11. Generelle regler for benyttelse af Platformen

11.1 Forbrugeren indestår for, at ved accept af disse vilkår, at Forbrugeren ved brug af S2B Platform:
a. kun ville oprette reelle Serviceanmodninger og afhentningsaftaler,
b. ikke vil distribuere spam, virus, eller andre teknologier, der kan skade Platformen,
c. ikke uden S2B’s forudgående og skriftlige samtykke vil benytte eller opfordre andre til at benytte robot, søgerobotter, scrapers eller andre former for automatiske systemer til at få adgang til Platformen, herunder indsamle indhold og/eller data til noget formål,
d. ikke fremsætte urigtige eller falske anmeldelser om hverken S2B eller dennes Servicepartnere på Platformen,
e. ikke vil overtræde lovgivning, herunder ikke vil handle i modstrid med S2B eller disse vilkår i øvrigt.

12. Privatlivspolitik og persondata

12.1 Brug af S2B ydelser, herunder Platformen er underlagt vores privatlivspolitik, som du finder her www.service2bike.dk
12.2 Indtastede oplysninger bruges ikke til andre formål end videresendelse til relevante Servicepartnere med henblik på indhentelse af tilbud.

13. Lovvalg og værneting

13.1 S2B indgår alle aftaler på dansk og efter dansk ret.
13.2 Tvister eller retlige krav der måtte opstå mellem S2B og Forbrugeren skal afgøres ved Retten i Viborg som første instans.
13.3 Når du benytter Platformen gælder dansk rets almindelige købe- og aftaleretlige regler såvel som reglerne om forbrugerkøb. Som forbruger er du derfor beskyttet af den gældende lovgivning på området, dvs. primært Købeloven og Forbrugeraftaleloven.
13.4 S2B tager forbehold for trykfejl i priser og servicebeskrivelser, pris-, moms- og afgiftsændringer, udsolgte eller udgåede tjenester, samt nedbrud, forstyrrelser eller lignende på tjenesten, som følge af force majeure begivenheder.

14. Klageadgang

14.1 Såfremt du ønsker at klage over Platformen, skal du kontakte os på tlf: 32421010 eller sende en mail til info@service2bike.dk
14.2 I tilfælde af reklamation skal du klage direkte over Servicepartneren, herunder hvis du ikke er enig i en afgørelse om reklamation eller lignende, kan klager over Servicepartneren rettes til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Att.: Center for klageløsning, Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg

14.3 Du kan finde deres kontaktinformation på www.naevneneshus.dk
14.4 Tilsvarende kan du henvende dig til den fælles europæiske klageportal, ODR på http://ec.europa.eu/ord såfremt du har bopæl i et andet land end Danmark.

Virksomhedens juridiske navn: Service2Bike ApS
Virksomhedens kaldenavn: S2B ApS
Selskabsform: Anpartsselskab
CVR-nr: 43382640
Adresse: Ugiltvej 740, 9800 Hjørring
Telefonnummer: 32421010
E-mail: info@service2bike.dk
Webside: www.service2bike.dk

Handelsbetingelserne er opdateret den 25. oktober 2022.

Privatpolitik
Når du besøger vores hjemmeside, kan den gemme oplysninger gennem din browser fra specifikke tjenester, normalt i form af cookies. Her kan du ændre dine privatlivspræferencer. Bemærk venligst, at blokering af nogle typer cookies kan påvirke din oplevelse på vores hjemmeside og de tjenester, vi tilbyder.